สร้างแนวทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีกว่าเดิม

สร้างสภาพแวดล้อมให้เรียนรู้กบเจ้าของภาษาโดยตรง สอนแบบ 1:1 ช่วยให้เด็กได้ฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้น

การสอนแบบตัวต่อตัว

การสอนแบบตัวต่อตัว

30 นาทีภายในชั้นเรียน จะสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กนักเรียนชิดกับ ชาวต่างชาติและเพิ่มความมั่นใจ และเปิดกว้างด้านภาษามากขึ้น เรียนรู้ภาษาอังกฤษเหมือนภาษาแม่

รูปแบบการสอนที่ไม่เหมือนใคร

รูปแบบการสอนที่ไม่เหมือนใคร

หลักสูตรของเราเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมกับการสอนที่ดี ทำให้เด็กนักเรียนสนใจกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้สนุกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้

นี่คือวิธีเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ “duPhonics online”

วิธีการเตรียมพร้อมก่อนเรียนและหลังเรียน มุ่งเน้นให้เด็กสนุกกับการเรียน

ก่อนเรียน
หลังเรียน

ติดตามการพัฒนาของเด็กนักเรียนและสามารถดูบทเรียนย้อมหลังได้

รายงานความคืบหน้า

แจ้งความคืบหนาการพัฒนาของเด็ก ๆ ว่าเป็นไปในทางไหนและจะแก้ไขอย่างไรให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าเด็ก ๆ มีการพัฒนาต่อนื่องอย่าสม่ำเสมอ

วีดีโอย้อนหลัง

มีวีดีโอย้อนหลัง เพื่อให้ผู้ปกครองดูและทบทวนบทเรียนให้กับเด็ก ๆ ได้ อย่างง่ายและสะดวก ทำให้ติดตามเด็ก ๆ ได้อย่างมั่นใจ

ช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาไปในทางที่ถูกต้องในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากหลายๆ มุมมองละเสริมสร้างความรู้!

มีบทเรียนมากมายสำหรับผู้ปกครองให้ไปสอนเด็ก ๆ ผ่านบทความ Phonics ของเรา สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีการสอนที่หลากหลาย เช่น นิทาน การออกเสียง ฯลฯ

การบรรยายสดของคุณครู พร้อมกับบทเรียนต่างๆ ที่น่าสนใจ ให้ผู้ปกครองได้เข้ามาเห็นด้วยตาตัวเอง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่มีประโยชน์ พร้อมโปรโมชั่นต่าง ๆ