ครู duPhonics ของเรา

4 Good Criterias

Our Teacher

T Lucy

TEACHER LUCY


CELTA Qualification

T Beth

TEACHER BETH


Level 5 TEFL Diploma

T Emily

TEACHER EMILY


Level 5 TEFL Diploma

T Peter

TEACHER PETER


CAE Certificate

T Jennifer

TEACHER JENNIFER


Level 5 TEFL Diploma

T Monika

TEACHER MONIKA


TEFL , TEYL Certificates

อ่านได้ ไม่ต้องท่องศัพท์

เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน

มีกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้อย่าง ‘WHITEBOARD’ ที่สามารถวาดภาพ เพื่อตอบคำถาม ระบายสีและเล่นเกมโต้ตอบกับโค้ชได้

กระตุ้นความอยากเรียนรู้

มีโค้ชที่หลากหลายเลือกโค้ชได้ทั้งชาวไทยอยู่ต่างประเทศ และชาวต่างชาติและคุณครูเจ้าของภาษาโค้ชทุกท่านได้รับการรับรองคุณภาพการสอนจาก TEFL